Tiga Kegiatan Perniagaan Utama Diukur dengan Penyata Kewangan

Penyata kewangan memainkan peranan penting dalam perniagaan apa pun, tidak kira ukurannya. Empat jenis penyata asas merangkumi kunci kira-kira, penyata untung rugi dan penyata mengenai aliran tunai dan perubahan ekuiti. Walaupun penyata kewangan mencerminkan lebih daripada hanya tiga aktiviti perniagaan syarikat, memahami tiga aktiviti perniagaan utama yang tercermin pada penyata dapat membantu anda menganalisis kesihatan syarikat.

Keuntungan operasi

Keuntungan operasi adalah keuntungan yang diperoleh syarikat dari aktiviti perniagaan utamanya. Lembaran imbangan firma menggambarkan keuntungan operasi. Kerana syarikat dapat memperoleh keuntungan dari pelbagai sumber, termasuk pelaburan, memahami berapa banyak keuntungan operasi yang dibuat oleh perniagaan utama memberi anda gambaran yang tepat mengenai kejayaan syarikat dalam menyampaikan produk atau perkhidmatannya. Anda dapat menentukan keuntungan operasi dengan melihat perbezaan antara pendapatan operasi, atau berapa banyak wang yang dihasilkan syarikat dari aktiviti perniagaan utamanya, dan kos operasinya.

Aliran tunai

Penyata aliran tunai menunjukkan di mana syarikat menerima wang tunai, dan bagaimana ia membelanjakannya. Fahami bahawa aliran tunai syarikat berubah dengan cepat apabila perniagaan surut dan mengalir, dan penyata aliran tunai mencerminkan perubahan dari satu penyata ke yang lain. Pendapatan yang diterima syarikat dari pelanggan, pendapatan dari penjualan pelaburan dan wang yang masuk ke dalam perniagaan dari pinjaman adalah semua sumber aliran masuk tunai yang tercermin pada penyata aliran tunai. Aliran keluar tunai boleh merangkumi kos barang yang dijual, susut nilai, pembelian mesin atau bangunan dan pembayaran pinjaman.

Ekuiti pemilik

Penyata ekuiti pemilik memberi anda gambaran mengenai perubahan yang berlaku dalam pemilikan syarikat pelaburan, dan berapa banyak ekuiti yang dimiliki pemilik untuk setiap tempoh pelaporan. Ekuiti pemilik meningkat apabila pendapatan bersih syarikat meningkat, atau ketika pemilik memasukkan wang tunai atau aset tambahan ke dalam perniagaan. Ekuiti pemilik menurun sekiranya syarikat mengalami kerugian, atau jika pemiliknya mengambil wang dari perniagaan melalui pengeluaran. Memahami bagaimana ekuiti pemilik dalam perniagaan berubah memberi anda gambaran mengenai keuntungannya.

Pertimbangan

Semasa anda menganalisis aktiviti perniagaan syarikat, pertimbangkan jangka masa syarikat itu menjalankan perniagaan, sama ada syarikat itu diadakan secara terbuka atau swasta dan kesan peraturan perniagaan dan ekonomi semasa terhadap kesihatan kewangan syarikat. Kegiatan perniagaan lain yang penting semasa menganalisis penyata kewangan merangkumi tahap inventori, aset yang dimiliki, sumber semula jadi yang dapat diakses oleh syarikat dan berapa banyak wang yang dimiliki syarikat.