Kelebihan Pembuatan Desentralisasi

Syarikat yang mendesentralisasi pembuatannya membelah proses pengeluaran mereka ke pelbagai lokasi atau wilayah. Strategi ini juga mengubah struktur organisasi syarikat. Pengambilan keputusan tersebar di kalangan lebih banyak pengurus. Pengurus yang berfungsi dalam pemasaran, sumber manusia dan kewangan, misalnya, mungkin dihantar untuk menjalankan jabatan wilayah. Salah satu sebab untuk jenis strategi ini adalah bahawa keperluan dan selera pengguna berbeza mengikut wilayah. Bahan mentah juga mungkin lebih banyak dan lebih murah di kawasan tertentu. Walau apa pun keadaannya, syarikat yang mendesentralisasi pembuatannya mempunyai kelebihan tertentu.

Peningkatan Motivasi dan Kreativiti

Pembuatan desentralisasi biasanya meningkatkan motivasi dan kreativiti, menurut Harvard University. Pengurus peringkat kedua atau ketiga sering diberi lebih banyak kuasa dan tanggungjawab membuat keputusan. Ini dapat memacu mereka yang lebih keusahawanan menggunakan bakat mereka untuk mencapai hasil. Pengurus-pengurus ini mungkin merasakan kepemilikan dalam operasi mereka, yang dapat membantu meningkatkan kecekapan di kalangan pekerja di kedua-dua posisi produksi dan sokongan. Pengurus yang bermotivasi tinggi mungkin juga lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah dan mencari jalan penyelesaian.

Kelenturan

Syarikat kecil atau besar yang menggunakan strategi pembuatan terdesentralisasi juga menikmati fleksibiliti yang lebih besar. Lebih mudah untuk berkomunikasi secara serantau, misalnya, melalui beberapa saluran di pejabat korporat. Keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat. Kemudahan pengeluaran juga dapat mengedarkan produk kepada pelanggan dengan lebih cepat, kerana penghantaran mempunyai jarak yang lebih pendek untuk melakukan perjalanan. Pengurus kilang mungkin diberi lebih banyak kuasa untuk melaksanakan prosedur mereka sendiri untuk kecekapan maksimum. Contohnya, kemacetan mungkin berlaku di salah satu stesen pengeluaran. Pengurus kilang mungkin memutuskan untuk memperuntukkan orang tambahan ke stesen itu tanpa perlu mendapat kebenaran dari pejabat pusat.

Maklumat Lebih terperinci

Maklumat yang diterima oleh syarikat yang terdesentralisasi biasanya lebih terperinci, terkini dan relevan daripada yang terdapat di organisasi berpusat. Untuk satu perkara, syarikat yang menggunakan pembuatan terdesentralisasi lebih banyak berhubungan dengan pengguna tempatan atau serantau. Pemasar syarikat lebih mampu melakukan tinjauan penyelidikan pemasaran di antara pangkalan pelanggan mereka untuk menentukan ciri, rasa, wangian, gaya dan ukuran yang mereka mahukan. Pemilik perniagaan kecil kemudian boleh menggunakan maklumat tersebut untuk memenuhi permintaan atau permintaan pengguna.

Pertimbangan

Manfaat lain dari pembuatan terdesentralisasi adalah bahawa ia membebaskan lebih banyak masa untuk eksekutif yang sibuk. Eksekutif peringkat atasan, seperti presiden dan ketua pegawai eksekutif, biasanya bertanggungjawab untuk melaksanakan strategi peringkat tinggi. Strategi ini merangkumi pembiayaan usaha perniagaan seperti penggabungan atau pengambilalihan, misalnya. Di sebuah syarikat dengan pembuatan terpusat, presiden mungkin perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mengawasi operasi di peringkat yang lebih rendah, seperti memastikan kilang itu berjalan dengan efisien. Walau bagaimanapun, dalam syarikat dengan pembuatan yang terdesentralisasi, presiden lebih mampu menyerahkan tanggungjawab tersebut.