Komunikasi Perniagaan antara budaya

Komunikasi perniagaan yang berkesan yang ditujukan kepada khalayak antara budaya biasanya merangkumi proses tinjauan untuk mengurangkan salah faham kerana perbezaan bahasa dan budaya. Kestabilan budaya, kerumitan, komposisi dan sikap semuanya mempengaruhi komunikasi. Mesej anda mungkin memerlukan penyesuaian untuk kumpulan orang yang berbeza. Berunding dengan orang lain yang telah menjalankan perniagaan dalam budaya yang tidak anda kenal untuk mengetahui sejarah, agama, politik dan adat istiadatnya.

1

Buat garis besar komunikasi perniagaan yang perlu anda hasilkan. Ini mungkin mesej e-mel, cadangan teknikal, dokumen dasar atau laporan perkhidmatan pelanggan. Pilih kaedah organisasi, berdasarkan keperluan audiens anda. Pilih urutan kepentingan, kronologi atau abjad bergantung pada kandungan anda. Senaraikan item yang menarik dari yang spesifik ke umum atau umum ke yang spesifik bergantung pada perkara yang paling masuk akal bagi khalayak antara budaya anda.

2

Tulis teks anda di bawah enam baris. Setiap perenggan harus menumpukan pada satu topik. Elakkan menggunakan ayat panjang yang mungkin sukar dibaca sekiranya bahasa Inggeris bukan bahasa utama pembaca. Pastikan tujuan anda jelas. Elakkan menggunakan jargon dan periksa karya anda untuk kesalahan ejaan, tatabahasa dan format untuk mengekalkan imej profesional.

3

Nantikan soalan pembaca, berdasarkan latar belakangnya. Sediakan gambar visual sekiranya melengkapkan teks bertulis anda. Kenali pelbagai nilai sosial dan simbol status dalam tulisan anda. Ketahuilah bahawa tidak semua budaya suka membuat keputusan dengan cepat sehingga secara sedar, jangan meminta tindakan segera dalam komunikasi perniagaan anda. Ketahuilah bahawa beberapa budaya bergantung pada keadaan dan makna tersirat.

4

Periksa komunikasi perniagaan anda untuk memastikan tidak melanggar protokol undang-undang atau etika, atau peraturan adab dalam budaya yang anda bicarakan. Dapatkan nasihat pakar, jika perlu.

5

Tanggungjawab untuk berkomunikasi dengan khalayak yang pelbagai. Dengan menahan pertimbangan terburu-buru, menunjukkan rasa hormat, berempati dengan orang lain dan bersabar, anda dapat meningkatkan kepekaan budaya anda.