Pendekatan Kad Skor Seimbang untuk HR

Pendekatan kad skor seimbang untuk pengurusan pertama kali disusun oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Strategi pengurusan yang luas ini yang memisahkan matlamat organisasi menjadi metrik yang dapat diukur dapat digunakan untuk sumber daya manusia untuk menangani aktiviti dan metrik yang mempengaruhi peruntukan tenaga kerja dan sumber. Pendekatan BSC diwakili oleh empat kuadran, masing-masing mewakili pendekatan strategi yang berbeza.

Perspektif Kewangan

Perspektif kewangan adalah asas pendekatan BSC. Dalam kuadran ini, pengurus SDM bertanya "Bagaimana prestasi pasukan organisasi kepada pemegang saham?" Pendekatannya adalah untuk memberi tumpuan kepada prestasi kewangan syarikat yang penting untuk kelangsungan jangka panjangnya. Tanpa kakitangan yang berdedikasi dan bermotivasi, kejayaan kewangan tidak mungkin dicapai, jadi pengumpulan data kewangan yang tepat kerana berkaitan dengan SDM adalah penting untuk strategi keseluruhan syarikat. Walaupun begitu, data kewangan adalah sejarah. Ia memberitahu pengurus SDM apa yang telah berlaku kepada kakitangan pada masa lalu, tetapi mungkin tidak semestinya menunjukkan apa yang sedang berlaku. Tiga kuadran yang lain membantu mengisi jurang ini.

Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan adalah mengenai mempertimbangkan kesan dasar HR terhadap pengguna. Pengurus SDM bertanya kepada dirinya sendiri "Bagaimana pandangan staf organisasi kepada pelanggan?" Pelanggan menghargai persekitaran perniagaan yang mesra dan komunikatif dan dengan itu memastikan kakitangan sentiasa positif dan keluar sangat penting untuk mengukur kejayaan kewangan. Pelanggan yang berpuas hati terus datang dan HR boleh memberi kesan besar terhadap perolehan ini.

Perspektif Proses Perniagaan

Perspektif proses perniagaan bertujuan untuk menjawab dua soalan: "Seberapa berkesan organisasi dalam operasi dalamannya?" dan "Di mana organisasi mesti unggul untuk terus menguntungkan?" Di sini, pengurus SDM mengambil perspektif dalaman dan berusaha untuk mengukur prestasi kakitangan terhadap matlamat yang telah ditetapkan oleh perniagaan. Terdapat beberapa metrik yang dapat diukur, termasuk kualiti produk dan perkhidmatan, waktu yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan pengurusan inventori.

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Kuadran terakhir pendekatan kad skor seimbang adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Bagi banyak perniagaan, ini boleh menjadi bahagian terpenting dalam kad skor. Ini mengajukan pertanyaan "Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan?" Daripada menumpukan pada prestasi masa lalu dan trend semasa, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan lebih memfokuskan pada pengembangan pekerja perniagaan. Ideanya adalah untuk mewujudkan suasana berpusatkan pasukan terbuka di mana para pekerja bebas untuk mengemukakan masalah dan penyelesaian.

Mengimbangkan Kad Skor

Pendekatan kad skor seimbang mengambil data dan maklumat yang dikumpulkan dari empat kuadran dan menggabungkan maklumat tersebut menjadi rancangan tindakan yang kohesif. Dari perspektif SDM, ini bermaksud memutuskan proses baru untuk pengembangan kakitangan, penyesuaian gaji, peningkatan faedah atau program pampasan dan motivasi pekerja.