Bagaimana Etika Menjadikan Anda Orang yang Lebih Baik di Tempat Kerja?

Pekerja yang beretika adalah mereka yang membuat keputusan demi kepentingan terbaik majikan, rakan sekerja dan pihak berkepentingan luar sebagai tambahan kepada diri mereka sendiri. Etika tempat kerja berpusat pada pelbagai isu seperti diskriminasi, penipuan, kecurian dan politik peribadi. Walaupun semua orang secara intrinsik berharga, pekerja yang beretika sebenarnya dapat menjadi lebih berharga secara kewangan bagi majikan mereka, dan lebih dihargai oleh rakan sekerja dan rakan sebaya. Memahami bagaimana etika dapat menjadikan anda orang yang lebih baik di tempat kerja adalah titik permulaan yang kuat untuk komitmen untuk selalu melakukan perkara yang betul.

Mempercayai Hubungan

Pekerja yang beretika membina kepercayaan terhadap hubungan di tempat kerja mereka, yang membolehkan orang membuka diri kepada mereka, berkongsi maklumat peribadi dan merasa lebih selesa untuk berkomunikasi dengan mereka. Bidang etika yang mempengaruhi kepercayaan merangkumi kejujuran, adil dan mengelakkan khabar angin.

Memperoleh kepercayaan rakan sekerja anda dapat meningkatkan produktiviti anda dengan mempermudah anda untuk berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain di tempat kerja. Pekerja yang tidak percaya dapat menghadapi tentangan ketika meminta pertolongan dari orang lain, tetapi rakan sekerja yang dipercayai selalu dapat membantu. Mendapat kepercayaan daripada pengurus anda dapat membuka pintu untuk tanggungjawab baru di tempat kerja, yang mungkin membawa kepada kenaikan pangkat dan kenaikan gaji.

Kekompakan Pasukan

Komitmen etika setiap pekerja mempunyai kesan terhadap prestasi pasukan dan jabatan selain prestasi individu. Menjadi pekerja yang beretika menjadikan anda pemain pasukan yang lebih baik, selalu memberikan sumbangan positif dalam tetapan kumpulan dan tidak pernah menghalang kemajuan kumpulan.

Seorang pekerja yang mencuri dana syarikat, misalnya, boleh menimbulkan perpecahan, khabar angin dan kebencian di kalangan pekerja perakaunan kerana rakan sekerja mula mengesyaki orang lain turut serta. Seorang pekerja dengan komitmen yang kuat terhadap etika dapat mengenal pasti dan mendedahkan masalah pencurian lebih awal.

Nilai kepada Majikan

Syarikat hidup atau mati atas kepercayaan yang diberikan oleh pekerjanya. Seorang pekerja yang tidak beretika dalam kedudukan dapat membuat seluruh syarikat dalam masalah undang-undang, atau dapat memusnahkan reputasi syarikat yang sukar diperoleh di pasaran. Pekerja yang beretika adalah orang yang lebih baik untuk bekerja di mana-mana syarikat, kerana pengurus atasan dan pemilik perniagaan boleh yakin bahawa pekerjanya mematuhi dasar etika dan menggunakan penaakulan etika ketika membuat keputusan syarikat.

Kesihatan Diri

Menjadi pekerja yang beretika boleh menjadikan anda orang yang lebih baik di dalam diri selain menambah nilai kepada orang lain. Perbuatan tidak beretika seperti pencurian dan penipuan, misalnya, dapat menurunkan orang dengan rasa bersalah dan paranoia, mengakibatkan sikap bermusuhan dan takut di tempat kerja dan di rumah. Pekerja yang menyebarkan khabar angin buruk atau pembohongan mengenai orang lain boleh hidup dalam keadaan paranoia yang berterusan, sebagai contoh lain, ketika mereka cuba mengingati pembohongan mana yang mereka katakan kepada siapa dan kapan.

Menggunakan etika untuk membimbing semua keputusan anda di tempat kerja dapat memberi anda ketenangan fikiran, kestabilan emosi dan kemampuan untuk menjalin persahabatan yang berkekalan. Ini dapat meningkatkan kepuasan kerja anda, selain memberi anda ketenangan untuk hidup secara umum.