Apakah Kadar Overhead Pembolehubah yang Ditentukan?

Menguruskan kos overhead dan perniagaan lain adalah mustahak untuk kestabilan kewangan perniagaan. Pemilik perniagaan kecil dapat menulis rancangan perniagaan yang lebih baik dan menetapkan tujuan yang realistik jika mereka menentukan kos, termasuk kadar overhead yang berubah-ubah. Walau bagaimanapun, walaupun unjuran yang paling dipikirkan dengan baik mempunyai margin kesalahan yang juga harus dipertanggungjawabkan.

Overhead

Setiap perniagaan mempunyai kos overhed. Ini adalah perbelanjaan yang berlaku untuk menjalankan perniagaan dan tidak memberikan sumbangan langsung untuk menghasilkan barang atau menawarkan perkhidmatan untuk dijual. Kos seperti bahan dan buruh langsung bukan merupakan sebahagian daripada overhead, tetapi kos bekalan pejabat dan gaji pentadbiran adalah. Jumlah perbelanjaan perniagaan terdiri daripada kos langsung dan kos overhed; memastikan setiap jenis kos terkawal adalah kunci untuk menguruskan perbelanjaan dan memperoleh keuntungan.

Kadar Overhead Berubah

Kos overhed datang dalam dua bentuk yang berbeza: tetap dan berubah-ubah. Kadar overhed adalah kos, dibahagi dengan jumlah barang yang dihasilkan atau unit perkhidmatan yang dijual. Kos overhed tetap sama tanpa mengira seberapa produktif perniagaan. Kadar berubah merujuk kepada kos yang meningkat apabila produktiviti meningkat. Sebagai contoh, perniagaan kecil yang mencetak buku perlu membeli lebih banyak kertas dan menjalankan pencetaknya selama berjam-jam lebih lama. Kertas dan elektrik kedua-duanya adalah kos berubah, tetapi kertas itu bukan sebahagian daripada overhed, sementara elektrik adalah kos overhead yang berubah-ubah.

Kadar Penentuan

Untuk menganggarkan kosnya yang akan datang, pemilik perniagaan kecil atau pengurus perakaunan akan menghasilkan senarai kadar overhead berubah yang telah ditentukan. Senarai ini menunjukkan jangkaan kos menjalankan perniagaan memandangkan pelbagai tahap pengeluaran. Oleh kerana kadar overhead yang berubah-ubah menyumbang kepada kos yang lebih tinggi apabila pengeluaran tinggi, jumlah penjualan yang lebih tinggi tidak akan membawa kepada kenaikan keuntungan secara langsung. Kadar overhead yang berubah-ubah yang telah ditentukan adalah berdasarkan sebut harga, unjuran dan kadar tenaga baru-baru ini yang mungkin mempengaruhi perbelanjaan.

Varians

Perbezaan antara kadar overhead pemboleh ubah sebenar dan kadar overhead pemboleh ubah yang telah ditentukan dikenali sebagai varians overhead. Perbezaan berlaku apabila kadar tenaga berubah, harga untuk bekalan perniagaan meningkat, atau perniagaan memilih untuk melakukan outsourcing bahagian tertentu dari operasinya. Walaupun dengan kadar overhead pemboleh ubah yang telah ditentukan, varians masih boleh berlaku dan mempunyai kesan yang signifikan terhadap berapa banyak perbelanjaan yang sebenarnya dilakukan oleh perniagaan. Menganalisis perbezaan masa lalu dan memahami sumbernya membantu pemimpin perniagaan merancang dengan lebih tepat untuk masa depan.