Perbezaan Antara Sukatan Sumber Manusia yang Keras dan Lembut

Profesional sumber manusia mengumpulkan dan menilai pengukuran data untuk pelbagai aplikasi. Metrik ini boleh merangkumi mengukur kepuasan pekerja, menganggarkan tahap kemahiran umum pekerja syarikat dan menilai keberkesanan rancangan penglibatan pekerja. Ketua jabatan HR sering menggunakan metrik ini untuk menentukan kecekapan dan status pengurus dan pekerjanya, tetapi mereka juga dapat menerapkan pengukuran ini untuk mematuhi peraturan pemerintah dan menjaga standar industri.

Kegunaan untuk Sukatan Keras

Kaedah pengukuran sumber manusia yang bergantung pada data yang dapat disahkan disebut metrik "keras". Metrik keras menggunakan titik data kuantitatif untuk menilai rutin kerja harian biasa dan seberapa baik pekerja menjalankan tugas yang diberikan. Pengurus sumber manusia menggunakan sumber seperti rekod pekerja, laporan pengurusan dan pangkalan data projek untuk mendapatkan nombor sulit ini. Mereka juga mungkin menggunakan program perisian yang canggih untuk mengira sejauh mana pekerja memenuhi matlamat projek dan anggaran kos.

Contoh Sukatan Keras

Pengurus sumber manusia menggunakan beberapa jenis metrik sukar untuk menilai prestasi syarikat. Salah satu kategori utama metrik keras adalah perolehan pekerja. Metrik ini mengira kekerapan pekerja keluar dan mesti diganti dalam jawatan atau jabatan. Metrik yang berkaitan adalah pengekalan pekerja, atau berapa lama pekerja kekal pada kedudukan. Metrik sukar lain termasuk pendapatan per pekerja, kos latihan per pekerja dan masa untuk mengisi kedudukan terbuka.

Kegunaan untuk Sukatan Lembut

Metrik yang menumpukan pada pengukuran kualitatif dikenali sebagai metrik "lembut". Tidak seperti metrik keras, yang berurusan dengan data objektif dan terukur, metrik lembut menggunakan data subjektif dan tindak balas interaktif untuk menentukan keberkesanan pekerja. Metrik lembut menekankan kesan modal insan terhadap hasil perniagaan Prinsip panduan di sebalik penggunaan sukatan lembut adalah bahawa pekerja yang menunjukkan kemahiran, kepuasan dan produktiviti mewujudkan persekitaran yang sihat dan menguntungkan bagi pekerja dan pengurusan.

Contoh Sukatan Lembut

Pengurus sumber manusia menggunakan alat seperti tinjauan pelanggan, laporan pengurusan dan wawancara tatap muka untuk mendapatkan data untuk metrik lembut. Salah satu sukatan lembut yang paling penting adalah kepuasan pekerja. Pengurus mesti menilai pekerja untuk menentukan sama ada mereka bosan dengan kemudahan tugasnya atau dibebani terlalu banyak tanggungjawab, kerana situasi ini boleh menyebabkan ketidakpuasan pekerja. Kepelbagaian tempat kerja juga merupakan metrik lembut yang penting, terutama bagi syarikat yang mencari kontrak kerajaan.