Maklumat mengenai Insurans Komersial

Insurans komersial melindungi pemilik perniagaan daripada kerugian yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka. Terdapat tiga kelas umum: insurans harta tanah, yang akan melindungi daripada perkara-perkara seperti bangunan pemilik perniagaan yang rosak akibat kebakaran; insurans liabiliti, yang akan melindungi pemilik perniagaan sekiranya berlaku kecuaian atau penyelewengan; dan pampasan pekerja, yang akan memberikan pampasan kepada pekerja sekiranya mereka cedera di tempat kerja. Berikut adalah contoh beberapa jenis insurans perniagaan yang lebih biasa.

Insurans Gangguan Perniagaan

Sekiranya perniagaan anda terpaksa ditutup buat sementara waktu kerana keadaan yang tidak dijangka seperti kebakaran, dasar gangguan perniagaan akan mengganti anda keuntungan dan pendapatan yang hilang, dan juga akan menyediakan dana untuk membayar gaji pekerja.

Insurans Laut Dalam Negeri

Jenis liputan ini akan memberi ganti rugi kepada orang lain atas kerosakan harta benda mereka semasa ia berada di tangan anda. Contohnya, jika anda memiliki sebuah kedai pembaikan komputer dan peralatan komputer pelanggan menjadi rosak akibat peristiwa yang dilindungi, liputan ini akan mengganti kerugian mereka.

Insurans Risiko Pembina

Liputan ini akan melindungi anda dari kerosakan yang disebabkan semasa harta tanah dibina untuk tujuan perniagaan. Ia biasanya dilihat di kawasan kontraktor bangunan di mana pembangun kompleks pangsapuri ingin melindungi dari kerosakan semasa kompleks itu dalam pembinaan.

Ralat dan Peninggalan Insurans

Ini digunakan untuk melindungi daripada tanggungjawab terhadap profesional yang cuai semasa menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, jika anda adalah ejen insurans yang tidak menawarkan perlindungan tertentu dan pihak yang diinsuranskan mengalami kerugian yang akan dilindungi sekiranya ditawarkan, insurans E&O akan melindungi anda sekiranya berlaku tuntutan mahkamah.

Insurans Penyelewengan

Sama seperti kesalahan dan peninggalan, insurans penyelewengan melindungi jenis profesional tertentu jika ditentukan bahawa mereka telah memberikan perkhidmatan yang dianggap kurang daripada standard biasa. Doktor, doktor gigi dan akauntan biasanya mempunyai insurans penyelewengan.

Insurans Kereta

Insurans automatik melindungi daripada kerosakan yang mungkin berlaku semasa operasi kenderaan yang digunakan dalam perniagaan anda. Contohnya, jika anda seorang penjual bunga dan salah seorang pekerja anda terlibat dalam kemalangan semasa membuat penghantaran semasa memandu van syarikat anda, insurans kenderaan komersial anda akan memberikan perlindungan.

Pampasan Pekerja

Insurans pampasan pekerja memberi perlindungan sekiranya salah seorang pekerja anda cedera semasa bekerja. Di banyak negeri, ini akan menghalang pekerja daripada membuat tuntutan terhadap anda atau perniagaan anda.