Cara Membuat Kumpulan Beragam

Pada tahap tertentu, setiap tempat kerja mengandungi campuran individu yang pelbagai walaupun kepelbagaian itu hanya berbentuk perbezaan umur atau jantina. Walau bagaimanapun, tempat kerja yang benar-benar pelbagai mungkin merangkumi orang-orang dengan kebangsaan yang berbeza, kepercayaan agama atau kepercayaan politik. Menguruskan kumpulan kerja yang pelbagai boleh menjadi sukar terutama jika pekerja membiarkan prasangka peribadi mengaburkan pertimbangan mereka. Sebagai pengurus kumpulan kerja yang pelbagai, anda mesti mencari jalan untuk memotivasi pekerja anda dan memupuk persekitaran pasukan; jika tidak, pengeluaran mungkin merosot dan itu boleh mempengaruhi pendapatan dan keselamatan pekerjaan anda sendiri.

1

Menarik kumpulan pekerja yang pelbagai dengan mengiklankan pekerjaan dalam jurnal yang dibaca oleh orang dari pelbagai bangsa, kumpulan umur dan jantina. Sebutkan fakta bahawa anda mempunyai tenaga kerja yang pelbagai dalam iklan pekerjaan anda sehingga pekerja yang masuk datang dengan harapan untuk bekerja bersama orang dari pelbagai budaya dan latar belakang. Raikan kepelbagaian budaya dalam komuniti dengan menaja perayaan dan percutian etnik supaya syarikat anda mengembangkan reputasi sebagai syarikat yang menyokong kepelbagaian.

2

Buat tatakelakuan untuk pekerja anda dan nyatakan bahawa syarikat itu tidak akan bertolak ansur dengan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Kuatkan dasar toleransi sifar dengan mengambil tindakan tatatertib terhadap sesiapa yang melanggar peraturan ini, kerana jika anda membiarkan satu atau dua insiden berlalu tanpa komen, maka pekerja lain mungkin merasakan bahawa anda secara diam-diam menyokong diskriminasi.

3

Raikan acara budaya di tempat kerja. Anda tidak perlu mengganggu hari kerja anda dengan mengadakan pesta tetapi anda dapat mengetahui cuti etnik, peristiwa keagamaan atau peristiwa seperti bulan sejarah hitam atau hari kebanggaan gay dengan berkongsi maklumat mengenai acara tempatan.

4

Mengadakan latihan kepelbagaian. Pekerja anda bukan sahaja harus berurusan dengan kepelbagaian di tempat kerja tetapi mereka juga berurusan dengan orang-orang dari pelbagai latar belakang ketika mereka bertemu pelanggan atau berinteraksi dengan orang ramai. Lakukan sesi latihan secara berkala yang memberi pekerja anda maklumat mengenai kumpulan minoriti sehingga pekerja anda mendapat gambaran mengenai komuniti yang mungkin mereka tidak pernah terdedah pada masa lalu.

5

Bimbing pekerja anda berdasarkan keperluan masing-masing. Seseorang yang dilahirkan di luar negara mungkin tidak memahami budaya perniagaan di Amerika Syarikat sementara penutur bahasa asing mungkin menghadapi masalah dengan istilah perniagaan. Luangkan masa untuk membantu pekerja mengatasi halangan bahasa dan budaya sehingga mereka tidak berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan ketika peluang kenaikan pangkat tersedia.