Definisi Strategi Overlay Mata Wang

Pelabur institusi seperti dana pencen, yayasan dan syarikat insurans biasanya melaburkan sebahagian daripada portfolio mereka dalam aset berdenominasi asing untuk kepelbagaian global. Risiko perniagaan antarabangsa tidak hanya merangkumi harga ekuiti yang merosot tetapi juga kerugian yang timbul apabila mata wang asing menyusut berbanding dengan mata wang domestik. Untuk mengurangkan penurunan nilai tersebut, strategi overlay mata wang dikembangkan untuk mengurus dan meminimumkan risiko yang wujud dalam pendedahan pertukaran asing.

Pendedahan Mata Wang Lindung Nilai

Dari tahun 1999 hingga Jun 2010, Indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International) All Country World Index (tidak termasuk AS) mencatatkan variasi 20 peratus atau lebih antara dolar AS dan mata wang antarabangsa utama, termasuk euro, pound Britain dan yen Jepun. Trend jangka panjang yang merangkumi 50 tahun atau lebih boleh dikaitkan dengan perbezaan kadar inflasi; namun demikian, turun naik tersebut tidak sepele dan secara diam-diam akan mengikis nilai portfolio jika tidak diuruskan dengan betul. Untuk menjinakkan risiko ini, strategi overlay mata wang menerapkan teknik lindung nilai untuk meningkatkan kestabilan, dan bebas dari perancangan peruntukan aset.

Strategi Overlay Pasif

Dalam program overlay pasif, pelaburan pelanggan sepenuhnya dilindung nilai daripada pergerakan mata wang. Pendedahan asing ditukarkan kembali ke mata wang asal pelanggan melalui penggunaan instrumen kewangan seperti derivatif, niaga hadapan, hadapan dan pertukaran. Walaupun kelebihan overlay pasif adalah kos dan kesederhanaan yang rendah, objektifnya adalah pemeliharaan modal dan bukannya keuntungan modal. Walau bagaimanapun, strategi pasif menghalang penyertaan dalam keuntungan apabila mata wang domestik menyusut berbanding dengan mata wang asing, dan sebahagiannya menolak faedah kepelbagaian.

Strategi Overlay Aktif

Program overlay aktif juga dirancang untuk melindungi daripada kerugian dari perbezaan kadar pertukaran, tetapi menambahkan dimensi baru yang biasanya dikenali sebagai "alpha." Komponen alpha merujuk kepada potensi untuk memperoleh pulangan berlebihan melalui pengurusan portfolio yang aktif. Pada mulanya, nisbah lindung nilai ditentukan berdasarkan aset, liabiliti dan keperluan kecairan pelanggan, dan mewakili bahagian portfolio yang dilindungi daripada pergerakan mata wang. Bahagian "tidak berlindung" yang tersisa kemudian diuruskan secara aktif.

Nisbah lindung nilai boleh tetap atau dinamik, tetapi mesti dinilai atau disesuaikan secara berkala untuk memastikan pematuhan dengan objektif pelaburan pelanggan. Berkisar antara sifar dan 100 persen, nisbahnya meningkat apabila mata wang domestik diharapkan meningkat berbanding dengan mata wang asing, dan diturunkan ketika sebaliknya berlaku. Pengurus overlay menyesuaikan nisbah sesuai dengan model kewangan kuantitatif yang mempengaruhi tren pasaran, variasi kadar faedah, petunjuk makroekonomi dan kebarangkalian keadaan.

Penanda Aras Prestasi

Kajian telah dilakukan untuk mencari nisbah optimum yang mengurangkan risiko portfolio sambil memaksimumkan pulangan. Strategi dengan penanda aras yang melampau (100 peratus sepenuhnya dilindung nilai atau sifar peratus sepenuhnya tidak dilindungi) adalah cadangan berisiko. Dari segi sejarah, pertukaran mata wang sewenang-wenang 10 peratus atau lebih telah berlaku dari satu tahun ke tahun berikutnya, dan sebanyak 50 hingga 100 peratus selama tiga hingga lima tahun.

Di Amerika Syarikat, overlay 50 peratus telah menjadi penanda aras biasa yang menawarkan kompromi. Pengurus overlay mata wang sering dinilai oleh "pendekatan pengembalian lebihan", yang merupakan ukuran kuantitatif kejayaan pengurus dalam mengatasi penanda aras. Menurut AG Bisset & Company, pengurus dana lindung nilai mata wang yang berpusat di Connecticut, metrik ini hanya berguna jika pengurus dinilai berdasarkan tanda aras dan keadaan pasaran mata wang yang sama. Selanjutnya, syarikat percaya bahawa elemen aliran tunai mesti ditambahkan ke dalam campuran kerana pulangan lebih positif tidak semestinya menjamin peningkatan keseluruhan nilai portfolio sebenar.