Cara Membuat Spreadsheet Dengan Tarikh di Seluruh Bahagian Atas

Perancangan kewangan dan pemprosesan data adalah suatu keharusan bagi perniagaan, dan kebanyakan organisasi menggunakan spreadsheet untuk memantau pendapatan, perbelanjaan, harga produk, pesanan yang diproses dan perincian lain. Anda boleh membuat spreadsheet di Excel yang mengesan pendapatan, stok, pesanan atau data lain setiap hari dalam seminggu, bulan atau tahun. Daripada memasukkan setiap tarikh secara manual, namun, anda boleh menggunakan pemegang mengisi untuk mengisi serangkaian tarikh di beberapa sel secara automatik.

1

Klik "Fail" dan pilih "Pilihan." Klik "Lanjutan" dan semak bahagian Pilihan Pengeditan untuk mengesahkan bahawa "Enable Fill Handle and Cell Drag-and-Drop" dipilih. Klik "OK."

2

Pilih sel dari lajur atas. Masukkan hari, bulan dan tahun yang sesuai untuk tarikh pertama dalam siri ini. Tekan enter."

3

Klik kanan sel dan pilih "Format Sel" dari menu konteks.

4

Sahkan "Tarikh" dipilih dan pilih format yang diinginkan dari pilihan. Klik "OK."

5

Arahkan tetikus ke tepi kanan bawah sel sehingga penunjuk tetikus berubah menjadi salib.

6

Klik tepi sel dan seret kursor ke sebilangan sel yang dikehendaki. Lepaskan butang tetikus untuk mengisi tarikh di bahagian atas spreadsheet.