Cara Mengira Wang Tunai untuk Perniagaan

Cash on hand adalah istilah perniagaan untuk aset yang dimiliki perniagaan dalam bentuk wang nyata. Tunai di tangan tidak termasuk wang yang tersedia melalui garis kredit perniagaan, nilai harta tanah atau aset sampingan seperti kenderaan, stok barang dagangan dan portfolio pelaburan. Mengira wang tunai membantu pemilik perniagaan menentukan kecairan dan keseluruhan nilai mereka untuk penilaian kewangan, seperti untuk maklumat cukai, pengauditan dan penjualan yang berpotensi.

1

Semak penyata bank terkini atau baki dalam talian untuk menentukan jumlah wang tunai yang ada pada akaun simpanan perniagaan anda.

2

Gunakan penyata bank terkini atau baki dalam talian untuk menentukan jumlah wang tunai yang ada pada akaun cek perniagaan anda.

3

Hitung semua aset tunai di laci daftar tunai syarikat, termasuk mana-mana kedai ganti.

4

Analisis dan jumlah wang tunai yang disimpan di peti besi syarikat, termasuk daftar ganti.

5

Tambahkan semua aset dari tabulasi di atas menggunakan kalkulator.

6

Rekodkan penemuan anda di lokasi yang selamat untuk rujukan.