Struktur dan Kos Membawa Rakan Kongsi

Sebagai ahli perkongsian, anda mungkin mempunyai kepentingan peribadi dan profesional tentang cara perniagaan dijalankan. Membawa rakan kongsi baru sering menghasilkan perubahan dinamik dalam perniagaan. Implikasi undang-undang dan kewangan timbul dengan membawa rakan kongsi baru ke dalam perkongsian yang ada. Berunding dengan akauntan atau peguam yang pakar dalam perkongsian dengan pertanyaan khusus mengenai situasi perniagaan anda.

Perkongsian Umum dan Terhad

Dalam perkongsian umum, semua rakan kongsi berkongsi keuntungan dan kerugian perniagaan, dan setiap rakan kongsi mempunyai pendapat dalam bagaimana perkongsian itu dijalankan. Perkongsian umum mungkin sama, di mana setiap pasangan mempunyai peranan yang sama dalam menjalankan perkongsian tersebut. Perkongsian berkadar membagi kewibawaan dan tanggungjawab dalam perkongsian umum dengan bahagian aset atau kerja yang disumbangkan oleh setiap rakan kongsi kepada perkongsian tersebut. Sebaliknya, perkongsian terhad menyekat kewibawaan rakan kongsi terhad dan melindungi mereka dari tanggungjawab kewangan melebihi tahap pelaburan mereka dalam perniagaan.

Menambah Rakan Kongsi Baru

Sekiranya rakan kongsi baru menggantikan salah satu rakan kongsi asal dalam perkongsian, perkongsian itu secara teknikal dianggap telah dibubarkan. Rakan kongsi asal yang tinggal boleh membentuk perkongsian baru termasuk rakan kongsi baru. Sekiranya perkongsian itu menambah pasangan baru, perkongsian mesti menentukan cara mengagihkan semula aset, tanggungjawab dan potensi liabiliti perkongsian untuk memasukkan pasangan baru. Peranan pasangan baru dalam perkongsian menentukan sama ada pasangan baru itu akan menjadi rakan setaraf umum, pasangan berkadar umum atau pasangan terhad.

Pertimbangan Kewangan

Di antara pertimbangan kewangan yang terlibat dengan penambahan rakan kongsi baru atau penggantian satu pasangan dengan rakan kongsi baru ialah menentukan berapa banyak, jika ada, rakan kongsi baru akan menyumbang kepada perkongsian itu secara kewangan. Pertimbangan kewangan lain melibatkan bagaimana memasukkan rakan kongsi baru dalam pengagihan sebarang keuntungan yang dihasilkan oleh perkongsian tersebut. Sekiranya rakan kongsi baru akan bekerja untuk perkongsian itu, rakan kongsi mesti menentukan berapa gaji, jika ada, yang akan diperoleh oleh pasangan baru itu dan adakah gaji itu akan menggantikan sebahagian atau sepenuhnya bahagian pembahagian keuntungan rakan kongsi.

Melihat Ke Luar Bawah

Banyak perkongsian terbentuk di antara rakan atau keluarga terdekat. Menambah orang baru dalam perkongsian, terutama jika orang itu berasal dari luar keluarga atau lingkaran persahabatan, sering mengubah dinamika perkongsian. Pertimbangan bukan kewangan lain yang berkaitan dengan membawa pasangan baru ke dalam perkongsian melibatkan kemahiran dan kelayakan pasangan baru. Rakan kongsi baru mungkin memiliki kepakaran yang tidak dimiliki oleh rakan lain, seperti kemahiran komputer, kefasihan bahasa atau hubungan yang kuat dengan bakal pelanggan untuk perkongsian itu, dan itu akan memberi manfaat kepada perkongsian tersebut.