Cara Menulis Rancangan Perniagaan untuk Ejen Hartanah

Walaupun sekolah harta tanah menyediakan ejen dengan pendidikan yang diperlukan untuk memahami undang-undang dan kontrak harta tanah, mereka tidak merangkumi aspek menjalankan perniagaan. Ejen harta tanah dikaitkan dengan pembrokeran, tetapi mereka beroperasi sebagai jurujual yang bekerja sendiri. Untuk berjaya, adalah mustahak untuk mempunyai rancangan perniagaan yang berkualiti.

1

Tulis ringkasan eksekutif yang merangkumi misi, perkhidmatan anda, matlamat dan pencapaian penting seperti anugerah. Luangkan masa untuk mempertimbangkan misi dan perkhidmatan anda, dengan fokus pada sifat unik yang anda tawarkan kepada profesion harta tanah dan kepada pelanggan dan pelanggan anda. Bahagian ini juga merangkumi penerangan mengenai kemudahan kerja, peralatan dan pekerja anda sekiranya anda mempunyai pembantu.

2

Lakukan analisis pasaran di mana anda menentukan orang yang akan membeli atau menyenaraikan kediaman mereka dengan anda. Kenal pasti demografi pasaran anda seperti umur, jantina, status sosio-ekonomi dan ciri-ciri lain. Pertimbangkan juga status pemilikan rumah mereka seperti pembeli rumah pertama kali atau penjual kecil. Setelah pasaran anda ditentukan, kenal pasti media yang dibaca atau ditonton oleh pasar anda untuk menentukan tempat terbaik untuk mempromosikan perkhidmatan harta tanah anda. Selesaikan dengan menggariskan jenis strategi pemasaran yang akan anda gunakan, seperti iklan di majalah harta tanah tempatan, menawarkan seminar, membuat laman web atau blog dan taktik lain yang mensasarkan pasaran anda.

3

Analisis persaingan anda. Pelajari ejen harta tanah lain di pejabat anda dan di firma lain untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan dalam bidang seperti strategi pasaran dan pemasaran sasaran. Gunakan maklumat ini untuk menentukan bagaimana anda dapat membezakan perkhidmatan harta tanah anda daripada ejen lain di kawasan anda.

4

Senaraikan pasukan pengurusan perniagaan harta tanah anda seperti broker atau rakan kongsi anda jika anda bekerja dengan satu. Berikan nama dan maklumat mereka termasuk kemahiran, pengalaman dan pendidikan mereka yang berkaitan dengan membantu anda membina perniagaan harta tanah yang berjaya.

5

Gariskan operasi perniagaan harian anda. Perincikan aktiviti seharian yang diperlukan untuk menguruskan perniagaan harta tanah anda. Kenal pasti siapa yang terlibat dalam menjalankan dan memastikan aktiviti selesai.

6

Berikan butiran kewangan menjalankan perniagaan harta tanah anda. Berikan penyata kewangan yang menunjukkan tunai dan aset semasa, serta perbelanjaan dan liabiliti. Hitung pendapatan dan perbelanjaan yang diunjurkan sepanjang tahun akan datang

7

Tambahkan lampiran untuk dokumen atau bahan tambahan yang tidak termasuk dalam bahagian utama rancangan perniagaan. Gunakan bahagian ini untuk menyertakan salinan lesen harta tanah anda dan sebutan lain seperti broker, brosur dan bahan lain.

8

Susun semua bahagian menjadi satu dokumen rancangan perniagaan tunggal. Rancangan perniagaan bukanlah dokumen statik yang dibuat dan diajukan. Sebagai gantinya, ini adalah panduan yang boleh diubah mengikut keperluan untuk membantu anda terus fokus membina kerjaya harta tanah yang menguntungkan.