Hubungan Kontrak dalam Pengurusan Projek

Sebilangan besar kontrak bekalan mempunyai elemen kos, masa dan fungsi, tetapi kontrak yang dikeluarkan untuk projek memerlukan pertimbangan khusus. Kontrak yang menghubungkan pengurusan projek dengan pembekal biasanya berdasarkan kepentingan bersama dalam menyelesaikan projek tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran. Kepentingan bersama ini membolehkan anda menjalin hubungan positif dengan pembekal yang disokong oleh sekatan kontrak kerana tidak melaksanakan tugas utama.

Risiko

Projek mewakili risiko bagi pemilik sekiranya terlambat atau tidak berfungsi seperti yang dirancang Projek ini menghasilkan kos tambahan sekiranya pengurusan projek harus mengambil langkah khas untuk mempercepat kerja untuk mengekalkan tarikh siap. Sebaik-baiknya, pembekal utama dan pemilik berkongsi kos tersebut. Hubungan kontrak berdasarkan risiko bersama bermaksud kedua-dua pihak berusaha meminimumkan kos tambahan dan melaksanakan bahagian pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin.

Tanggungjawab

Walaupun anda dapat mendasarkan hubungan kontrak pada risiko bersama, tanggungjawab setiap pihak harus jelas. Biasanya kontrak menetapkan bahawa setiap pembekal dan pemilik bertanggungjawab untuk bekalan mereka sendiri dan pekerjaan mereka sendiri. Kontrak mesti menyatakan bahawa anda akan memenuhi tanggungjawab perancangan dan koordinasi anda dan pembekal tanggungjawab kontrak mereka.

Bekalan

Sebagai pengurus projek, anda membuat pesanan untuk barang dan perkhidmatan yang anda perlukan untuk projek tersebut. Kontrak yang dihasilkan mesti memperincikan dengan tepat apa bahan atau kerja yang harus dibekalkan oleh kontraktor, jumlah harga, masa pembekalan dan sebarang ciri khas yang mesti dimiliki oleh bahan tersebut. Walaupun bahagian lain dari kontrak mempengaruhi hubungan kontrak, butiran penawaran menentukan tanggungjawab utamanya.

Penerimaan

Kontrak yang menjadi asas bagi hubungan yang baik menentukan ciri-ciri yang mesti dimiliki oleh pihak pengurusan projek untuk menerimanya. Sekiranya projek memerlukan kuantiti atau berat bahan atau bahan tertentu dengan sijil tertentu, kontrak harus menentukan perinciannya. Sekiranya pekerja mesti mempunyai lesen atau izin, kontrak harus menyenaraikannya. Hubungan kontrak berdasarkan kontrak tersebut memberikan pengurusan projek asas yang jelas untuk penerimaan penawaran atau menolak penerimaan jika penawaran tidak memenuhi syarat kontrak.

Pembayaran

Kewajiban utama pengurusan projek adalah membuat pembayaran mengikut syarat kontrak. Kontrak khas untuk bahagian utama projek menentukan pembayaran kemajuan, seperti peratusan khusus untuk menandatangani, memulakan pengeluaran, penghantaran, penerimaan dan penyelesaian projek. Asas untuk hubungan kontrak yang baik merangkumi pembayaran untuk meminimumkan keperluan pembiayaan pembekal sambil mengehadkan risiko pembayaran berlebihan pengurusan projek sekiranya tidak berfungsi.

Jaminan

Bahagian penting dalam pengurusan projek adalah menyampaikan projek yang melaksanakan fungsi yang diperlukan oleh pemiliknya. Kontrak projek biasanya akan menentukan bahawa pembekal komponen projek utama harus menjamin bahawa bekalan mereka memenuhi dan terus memenuhi keperluan projek untuk jangka masa yang ditentukan. Hubungan kontrak yang positif bermaksud pengurusan projek dapat menyelesaikan soalan jaminan dengan pembekal secara damai.