Tanggungjawab Kakitangan Pengurusan Kewangan

Piawaian kawalan kos yang berkesan dan kawalan dalaman yang kuat adalah sebahagian besar dari apa yang memisahkan perniagaan yang sangat berjaya dengan yang kurang berjaya. Walaupun setiap rakan dari pemilik perniagaan ke bawah bertanggungjawab untuk mengawal kos dan mematuhi kawalan dalaman, anggota kakitangan pengurusan kewangan memberikan pengawasan kewangan untuk seluruh organisasi. Peranan khusus yang dimainkan oleh kakitangan pengurusan kewangan bergantung pada ukuran perniagaan, tetapi seringkali merangkumi tugas pemantauan, analisis dan penasihat.

Siapa Pengurus Kewangan

Semakin kecil perniagaan, tanggungjawab kakitangan pengurusan kewangan akan semakin kecil dan berbeza-beza. Dalam perniagaan sederhana hingga besar, setiap anggota kakitangan pengurusan kewangan mungkin bertanggungjawab untuk pelbagai bidang perniagaan. Sebagai contoh, mungkin ada satu kakitangan yang bertanggungjawab untuk mengawasi jabatan kredit, seorang yang bertanggungjawab untuk mengawasi aliran tunai dan seorang yang bertanggungjawab untuk pengurusan risiko. Akan tetapi, dalam perniagaan kecil, mungkin hanya ada satu atau dua anggota staf secara teknikal pada staf pengurusan kewangan yang meminta bantuan pengurus jabatan dalam menjalankan tanggungjawab harian.

Pengawas Kawalan Dalaman

Salah satu tanggungjawab terpenting kakitangan pengurusan kewangan adalah memastikan setiap jabatan mengembangkan, melaksanakan dan mematuhi kawalan perniagaan dalaman. Semakin kuat sistem kawalan dalaman, semakin sedikit peluang perniagaan menjadi mangsa penipuan, pembaziran atau penyalahgunaan. Tanggungjawab pemantauan mungkin termasuk mengambil bahagian dalam audit jabatan dalaman berjadual dan rawak dan menganalisis data kewangan jabatan. Tanggungjawab lain mungkin termasuk membantu dalam membuat dasar perniagaan seperti kod etika atau tingkah laku yang menetapkan jangkaan tingkah laku dan menggariskan akibat pelanggaran.

Pakar Pengembangan Keuntungan

Pengurus kewangan meluangkan masa untuk menganalisis trend pasaran dan ekonomi, dan pendapatan penjualan yang bersejarah dan semasa untuk mencari jalan untuk memaksimumkan keuntungan perniagaan. Anggota kakitangan kewangan tidak membuat keputusan, misalnya, sama ada untuk mengembangkan perniagaan, menambah barisan produk baru atau bergerak ke arah yang berbeza. Namun, mereka memberikan maklumat dan memberi nasihat yang dapat membantu pemilik perniagaan atau pengurus kanan membuat keputusan kewangan yang kritikal. Mereka juga membantu pengembangan keuntungan dengan bekerja dengan pengurus jabatan untuk mencari cara tambahan untuk mengawal kos.

Pakar Perancangan

Akhir tahun adalah masa yang sibuk bagi kakitangan pengurusan kewangan. Banyak yang bertanggungjawab memberi nasihat dan membantu pengurus jabatan dan pemilik perniagaan dalam membuat anggaran dan ramalan untuk tahun yang akan datang. Tanggungjawab boleh merangkumi analisis penyata kewangan, membantu membuat ramalan penjualan dan inventori dan menganalisis perbelanjaan untuk membantu dalam perancangan belanjawan. Tanggungjawab perancangan lain mungkin termasuk perancangan pengurusan aliran tunai untuk memastikan perniagaan mempunyai dana di tangan untuk memenuhi perbelanjaan harian dan meminimumkan keperluan menggunakan sumber dana luar.

Laporkan Pencipta

Tanggungjawab pelaporan akhir bulan secara rutin sering diserahkan kepada pegawai jabatan, sementara anggota kakitangan pengurusan kewangan bertanggungjawab untuk menyemak laporan dengan tepat. Walau bagaimanapun, pelaporan khusus kerajaan, cukai dan industri sering menjadi tanggungjawab kakitangan pengurusan kewangan. Maklumat yang terkandung dalam laporan rutin dan khusus kemudian diberikan kepada pemilik perniagaan, pengurus kanan dan, jika sesuai, pengurus jabatan.