Kepentingan Perwatakan di Tempat Kerja

Mengendalikan perniagaan kecil secara beretika, berintegriti dan jujur, merupakan komponen utama dalam menarik pelanggan baru dan mengekalkan hubungan perniagaan yang positif. Memerlukan watak yang tinggi dari semua pekerja dan rakan niaga dapat membantu membezakan perniagaan anda daripada yang lain dan membawa kepada pengembangan kepercayaan dalam komuniti.

Perkara Perwatakan

Perwatakan di tempat kerja menetapkan nada bagaimana perniagaan kecil anda beroperasi. Semasa mempertimbangkan watak dan kesannya terhadap perniagaan kecil anda, periksa nilai teras yang sering berkaitan dengan watak. Ini termasuk beroperasi dengan cara yang boleh dipercayai, menunjukkan rasa hormat pada setiap kesempatan dan bertanggung jawab atas tindakan anda. Di luar ini, menunjukkan keprihatinan dan melakukan perkara yang betul, walaupun sukar, mewakili ciri-ciri yang terdapat pada individu yang hidup dan beroperasi secara beretika.

Menetapkan Nada

Berperanan secara beretika dan mengambil pekerja yang mempunyai kepercayaan yang sama menjadi nadi untuk mendorong peragaan watak di tempat kerja. Semasa menggaji pekerja baru, perniagaan kecil mesti memastikan mempekerjakan seseorang yang berintegriti dan jujur ​​untuk terus mencapai tahap keperibadian yang tinggi di tempat kerja. Melakukan pemeriksaan latar belakang hanya mewakili satu jalan, di luar wawancara awal, yang dapat menjelaskan sejarah dan watak peribadi pemohon.

Minat Dalaman

Semua peringkat organisasi mesti mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan watak sebagai suci dan diharapkan. Selalunya, organisasi mengembangkan apa yang mereka anggap sebagai nilai teras untuk membantu menyelaraskan tindakan semua pekerja dengan nilai dan kepercayaan organisasi. Dalam perniagaan kecil, pemilik dan pengurusan mesti memberi contoh dan membuat keputusan yang mengikuti standard moral dan etika ini. Melayan pekerja dengan hormat dan membimbing mereka untuk mengikuti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan watak mempromosikan persekitaran kerja berpasukan dan juga memberikan pengalaman keseluruhan positif bagi pekerja. Memerlukan watak yang sama dari semua vendor dan rakan niaga boleh menjadi penekanan lain untuk perniagaan kecil.

Kesan Luaran

Menetapkan contoh sebagai warga korporat yang baik mewakili komponen watak lain yang penting. Ini termasuk meneliti kesan setiap keputusan terhadap masyarakat sekitar - dan kadang-kadang memilih untuk melakukan perkara yang betul walaupun dengan kos perniagaan. Memilih mesej iklan positif dan sukarela untuk menyokong komuniti mewakili beberapa cara lain perniagaan kecil dapat memberi kesan positif.