Kesamaan ketara dalam Undang-Undang Hak Cipta

Undang-undang hak cipta melindungi ekspresi idea kreatif, seperti karya sastera, muzik, filem, gambar dan karya seni. Undang-undang Amerika Syarikat melindungi pemegang hak cipta daripada pengeluaran semula atau paparan karya yang dilindungi secara tidak sah. Semasa menentukan sama ada karya yang disyaki merupakan pelanggaran hak cipta, pengadilan dapat memeriksa apakah karya tersebut serupa.

Pelanggaran Hak Cipta

Bentuk pelanggaran hak cipta yang paling jelas berlaku apabila keseluruhan karya disalin tanpa kebenaran pemilik hak harta intelek, seperti ketika lagu dimuat secara haram. Undang-undang hak cipta juga dilanggar ketika karya meminjam idea dengan begitu bebas dari karya berhak cipta sehingga karya baru ini hampir sama dengan karya dilindungi yang asli. Dalam menentukan kapan kes seperti ini melanggar undang-undang, pengadilan menerapkan analisis yang disebut sebagai ujian kesamaan yang besar.

Ujian Kesamaan Bahan

Walaupun karya kreatif dapat sangat dipengaruhi oleh materi berhak cipta yang lain, karya tidak mungkin serupa dengan karya yang dilindungi sehingga melanggar hak kekayaan intelektual pemilik hak cipta. Tidak ada peraturan formula yang menentukan sama ada terdapat persamaan yang besar; sebaliknya mahkamah melihat fakta kes dan proses kreatif yang terlibat dalam penciptaan karya. Mahkamah boleh membandingkan corak yang ada di kedua-dua karya tersebut atau bergantung pada kesaksian pakar untuk menentukan sama ada karya itu terlalu serupa agar karya tiruan itu dianggap asli. Sekiranya pengadilan memutuskan bahawa karya yang lebih baru itu adalah hasil ciptaan bebas, itu tidak akan melanggar undang-undang hak cipta.